I lighed med Formel 1 vil vi forsøge med en ny og lidt mere retfærdig måde at spille

på og hvor mange flere vil få point på lystavlen.

Ved pointlighed deles point mellem de implicerede - som tidligere.

Hvis der i en række ikke er mindst 10 deltagere, startes der bagfra 1-2-4 osv.

Her tæller NR (no return) som tældende, men giver ikke point.

Ved sæsonafslutningen, hvor de enkelte mestre skal findes - vil den

med de flest 1. pladser vinde (ved pointlighed).

POINTFORDELING:

1. plads 25 point
2. plads 18 point
3. plads 15 point
4. plads 12 point
5. plads 10 point
6. plads 8 point
7. plads 6 point
8. plads 4 point
9. plads 2 point
10. plads 1 point

På sidste generalforsamling onsdag den 26. oktober 2011 - blev det vedtaget. at det

kun var de 15 bedste matcher, som talte med til den samlede vinder for hele

sæsonen - for sommergolf & 12 for vintergolf.

Det blev også vedtaget, at man kunne tage sine point med fra både A til B-rækken og

fra B til A-rækken.

NB!!! NYE FREMTIDIGE SPILLEREGLER om onsdagen gældende fra 2013:

Bestyrelsen har vedtaget efter aftale med vor Moderklub v/matchleder Arne Jørgensen,

at Mannneklubbens matcher fremover skal være tællende matcher. Dette kræver at vores

scorekort indleveres og disse scorekort indtastes i Golfbox. Dette har Finn Kørvel påtaget

sig at gøre.