GÆLDENDE for:

HUL 10: Højre side (Roughen) nedfaldne blade

HUL 12: Højre side (Roughen) nedfaldne blade, samt alle bunkere.

HUL 14:Venstre side (Roughen) nedfaldne blade, samt bunkeren.

Hvis spillerne er enige om, at bolden er forsvundet ind under bladene, og IKKE

er OUT OF BOUNDS, så må der droppes en ny bold, så tæt på det sted, som man er enige om,

at bolden er forsvundet ind under bladene - og dette er UDEN at man får et strafslag.

 

Vi vil også her i Vintersæsonen tillade, at der LEJEFORBEDRING i bunkerne, da der mangler

river og der er mange dyrespor dernede.

SENERE på SÆSONEN: (efter diktat fra Klubben)

Der skal nu lægges op, dog kun på Fairway og indenfor et scorekort, hvis bolden er havnet i noget

mudder, turfhul, vand, sne m.m.

Senere, når der SKAL TEES OP på Faiway - enten ved frost eller for meget vand på banen eller

sne - må der slet IKKE bruges DRIVER på Fairway.

NYE VINTERREGLER FRA 2012. Efter generalforsamlingen spilles der efter vinterregler,

selvom vi stadig spiller sommergreen og sommerslag, fratages en spiller et slag

hvis han på de 13 tællende huller laver mere end 26 stableford point.

De fratagende point overføres også til vintergolf, så har du mistet et slag på

sommergreen, så har du også mistet et slag på vintergreen.

Vi spiller vintergolf som følger.

Vi spiller 13 huller og bruger handicapnøgler fra 13 hullers scorekort.

Spiller vi på vintergreen spiller vi med halvt handicap (AFRUNDET) af vores sommerhandicap

justeret med de reguleringer der har været i vinterens forløb.

Spiller vi på sommergreen spiller vi med 13/18 del af vores sommerhandicap justeret

med de reguleringer der har været i vinterens forløb.

Det er vigtigt at vi bruger de nøgler der er på vores 13 hullers scorekort ellers spiller

vi ikke den samme bane.

 

Det er også vedtaget at det kun er de 12 bedste runder der er tællende om vinteren.

Der spilles efter samme pointregler både sommer og vinter.