MANNEKLUBBENS HISTORIE:

 

I løbet af 1973 tog overvejelserne om, at starte en Manneklub rigtig fart.
Der havde i nogen tid været gennemført faste onsdagsmatcher, og disse
matcher var meget eftertragtede at deltage i.

Initiativtagerne var bl.a. Poul Kongstad, Karlo Hansen, Torsten Wulff,
Niels Schjelderup, Finn Herskind, Kurt Rasmussen og Erik Vestergaard.

Onsdag den 29. maj 1974 spilledes den første onsdagsmatch i Manneklubregi.
Medlemstallet steg hurtigt til 25 personer, hvor der indførtes max. hdc. på
36 (som stadig gælder),men der kan dog dispenseres fra dette af formanden.

Der blev hurtigt etableret matcher mod andre udenbys klubber.

Manneklubben bestyrelse tilbyder alle mandlige over 18 år medlem af Golfklubben
Storstrømmen et medlemsskab - for et kontingent på kr. 400,- årligt,
som det aktive medlem får fuld valuta for gennem deltagelse i Manneklubbens
faste onsdagsturnering, hvor der spilles golf i hyggelige,men alligevel
konkurrenceprægede matcher, samt retten til at deltage i matcher mod andre klubber.
Derudover har vi også gratis fællesspisninger.
Henvendelse ang. et medlemsskab, kan rettes til et bestyrelsesmedlem eller
ved at møde op på den faste spilledag om onsdagen kl. 10 eller kl. 13 eller 16.30.

Som medlem er man omfattet af en HOLE in ONE kompensation - ved et spil i et
arrangeret Manneklubregi om onsdagen,for kotymemæssig servering til alle vennerne,
straks efter en match.
Kasseren godtgør mod behørig dokumentation de afholdte udgifter, dog max.3 gange
det for sæsonen betalte kontingent.

Se venligst vedtægterne § 9.

Venlig hilsen fra bestyrelsen:
Jørgen K. Jørgensen (Buller), Knud Christiansen og Hans-Erik Albertsen

NB! Vi er 115 medlemmer - her i år 2011.