Generalforsamling Onsdag 30-10-2019

Vi var 31 til afslutningsmatch, 13 huller.

Nr. 1 Ebbe Hansen og Bjarne Simonsen 50 point.

Nr. 2 Knud Christiansen og Brian Pedersen 46 point.

Nr. 3 Peter Müller og Ole Lund Hermansen 44 point.

Der var 37 til generalforsamlingen.

Poul Thorsen blev valgt til dirigent.

Finn Kørvel fremlagde formandens beretning.

Knud Christiansen fremlagde det reviderede regnskab.

Kontingent forbliver uforandret.

Der blev valgt et nyt medlem til bestryelsen Mikeal Bülow.

Bestyrelse og revisor blev genvalgt.

Slut på generalforsamling.